Login
Inloggen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geplaatst op: 16-01-2018

Met ingang van 25 mei 2018 bent u verplicht om persoonlijke gegevens van uw leden en klanten die u bewaart - zowel analoog als ook digitaal - te beschermen.
Vanaf 25 mei 2018 is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand  bewaren.
Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Naar aanleiding van de documenten van Koornetwerk Nederland over de AVG (toegezonden aan de secretariaten van de KCZB koren per e-mail van 16 april jl.) blijkt er onder onze leden grote behoefte te zijn aan nadere richtlijnen.
Er wordt door ons hard gewerkt aan een overzichtelijk stappenplan en aanvullende documenten. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen wij de koorbesturen hierover informeren.U kunt de documenten hieronder downloaden:

> Vragenlijst AVG
> Factsheet stappenplan AVG
> Overeenkomst AVG
> Algemene Verordening gegevensbescherming - AVG